BREAKING NEWS

Monday, April 2, 2018

10 Lỗi Ngữ Pháp Thường Gặp Với Người Mới Bắt Đầu Học Tiếng Anh

Học ngữ pháp tiếng Anh với người mới bắt đầu không hề dễ dàng. QTS – English sẽ giúp bạn khởi động với 10 lỗi sai cơ bản khi học ngữ pháp sau.
Học ngữ pháp tiếng Anh với người mới bắt đầu không hề dễ dàng 

1. The UK
Câu sai: “She likes UK very much”.
Câu đúng: “She likes the UK very much”.
“UK” là dạng viết tắt của “United Kingdom”; “Kingdom” là một danh từ và trước nó cần một mạo từ (hay quán từ: “a” hoặc “the”). Tuy nhiên chỉ có duy nhất một “United Kingdom” – vương quốc Anh nên ta phải dùng “the United Kingdom”.

2. English
Câu sai là khi bạn gọi một người đến từ xứ Wales, Scotland, hoặc Ireland là “English”.
Câu đúng: Bạn có thể gọi một người đến từ xứ Wales là “Welsh” hoặc “British”, đến từ Scotland là “Scottish” hoặc “British”, từ Ireland là “Irish” (hoặc “Northern Irish” nếu người đó đến từ Bắc Ai-len). “English” chỉ dùng để chỉ người đến từ “England”. Lỗi này bạn cần chú ý, vì khi luyện nghe nói tiếng Anh online, bạn khó có thể phát hiện ra lỗi sai này vì các từ trên chỉ là các danh từ riêng.

3. One – a half
Câu sai: “I’ve been in France for one and a half month”.
Câu đúng: “I’ve been in France for one and a half months”.
Trong trường hợp này, “one and a half” lớn hơn một nên danh từ “month” phải ở dạng số nhiều là “months”. Chúng ta không nên tách thành “one month and a half” mặc dù như vậy cũng đúng về ngữ pháp.
Có rất nhiều điểm ngữ pháp bạn cần chú ý 

4. Like – As
“Like”: tương tự như, giống như. Chú ý rằng chúng ta không thể sử dụng “as” theo cách này.
Ví dụ:
What does Peter do? – He is a teacher like me.
It is raining again. I hate the weather like this.
This beautiful house is like a palace.
Trong ba câu trên, “Like” là một giới từ. Nó được theo sau bởi một danh từ hoặc một đại từ: Chúng ta có thể nói “Like (somebody / something) doing something”.
Ví dụ:
What is that noise? – It sounds like a baby crying.
“Like” với nghĩa ví dụ như, chẳng hạn như: You can do some sports like horse-riding, car racing, etc.
Ta cũng có thể sử dụng “as” trong trường hợp này: You can do some sports, as horse-riding, car racing, etc.
Chúng ta sử dụng “as” trước chủ ngữ + động từ: We did as we promised.
Like và As đều là những từ bạn dễ dàng bắt gặp trong khi luyện nghe tiếng Anh online, bạn nhớ chú ý ghi nhớ và tránh mắc lỗi sai này khi sử dụng nhé!

6. Maybe – Perhaps – Possibly
“Maybe:” là một từ không trịnh trọng thường được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày. Ví dụ: “Are you going to Mary’s party?” – “Hmm…maybe”.
“Perhaps”: là một từ lịch sự hơn, không quá trịnh trọng mà không quá bỗ bã. Đây là một cách thông thường để diễn tả khả năng có thể xảy ra. Ví dụ: “There were 200, perhaps 230 people at the concert”.
“Possibly”: mang nghĩa trịnh trọng hơn 2 từ trên đặc biệt thường được dùng trong thỏa thuận hay bất đồng. Ví dụ: “Do you think she will pass the exam?” Câu trả lời có thể là: “Hmm… possibly, possibly not”. Hoặc: “She may possibly pass the exam”.
Nhìn chung, có sự khác biệt khi dùng: “maybe” chỉ sự thân mật, không trịnh trọng, còn “perhaps” không quá thân mật mà cũng không quá trịnh trọng, “possibly” được dùng hơi trịnh trọng hơn một chút.
Maybe – Perhaps – Possibly có thể khiến bạn đau đầu 

5. Biểu thị sự đồng tình với các câu phủ định
Khi người bạn của bạn nói: “I don’t like cats”.
Bạn đáp lại:
Câu sai: “Me too”
Câu đúng: “Me neither” (hoặc “I don’t, either” hoặc “Neither do I”)
Khi một người dùng dạng phủ định để nói có nghĩa là động từ chính có dùng “NOT” và bạn cũng đồng tình với ý kiến đó, bạn phải nói “Me neither”. Ngược lại khi một người bạn nói: “I dislike cats”. Câu sai: “Me neither” và Câu đúng: “Me too” (hoặc “I dislike cats, too”) Mặc dù ví dụ này cũng diễn tả ý như ví dụ trên nhưng động từ chính của câu “I dislike cats” không dùng “NOT”.
Tất cả các từ này ít nhiều đều giống nhau, chúng đều chỉ một điều gì đó có thể xảy ra, có thể thực hiện được, có thể có thực nhưng chúng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Bạn hãy để ý ngữ cảnh các nhân vật sử dụng khi luyện nghe nói tiếng Anh online để ghi nhớ dễ dàng hơn.

7. Hear – Listen
Về ý nghĩa
“Hear”: nghe thoáng qua (“to be aware of sounds with ears” – nghe mà chưa có sự chuẩn bị và chủ tâm trước khi nghe).
Ví dụ:
_ I can’t hear very well. (Tôi không thể nghe rõ lắm).
_ We could hear her singing. (Chúng tôi có thể nghe thấy cô ấy hát).
“Listen”: nghe chú ý và có chủ tâm, ai đó, cái gì vừa mới được nghe thấy (“to pay attention to somebody / something that you can hear”).
Ví dụ: We listen carefully to our teacher of English (Chúng tôi chăm chú nghe giáo viên tiếng Anh của chúng tôi).

Về cách dùng
“Hear” không được dùng trong các thời tiếp diễn. “Hear” đi với động từ nguyên thể có “to” (to – Vinfinitive).
Ví dụ: He has been heard to go to America with his girlfriend. (Nghe đồn anh ta đã đi Mỹ với cô bạn gái).
“Listen” có thể được dùng trong các thời tiếp diễn.
Ví dụ: We are listening to our teacher at the moment.
“Listen” được dùng để lưu ý mọi người một điều gì đó.
Ví dụ: Listen! There is someone knocking at the door.
“Listen” thường đi với giới từ “to”.
Ví dụ: He often listens to music on the bus.
Hear – Listen dễ gây nhầm lẫn trong cách sử dụng 

8. Person – People
Cả hai đều là danh từ nhưng khi nào thì dùng “person” khi nào dùng “people”? Trước hết là danh từ số ít và số nhiều. Trong ngữ pháp tiếng Anh phần lớn các danh từ số ít được tạo thành danh từ số nhiều bằng cách thêm “-s” vào cuối danh từ. Ví dụ: girl và girls, student và students.
Nhưng một số danh từ có dạng số nhiều bất quy tắc. Ví dụ: child và children, person và people. Vì vậy chúng ta nói: 1 người: “one person” – 2 người: “two people” – nhiều người: “many people”. There were a lot of people at the concert.
“Person” cũng được dùng trong một cụm từ có chức năng như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ sau nó để tạo thành một cụm danh từ. Trường hợp này không được thêm “-s” vào “person” hay biến đổi “person” thành “people”. Ví dụ: a four – person car (một chiếc xe ô tô 4 chỗ). Tuy nhiên, đôi khi chúng ta gặp từ “persons”. Ví dụ, trong thang máy người ta viết: “five persons only” hay nếu ta nghe tin tức thì từ “persons” cũng được dùng như: “Four persons were injured in the accident”. Từ “persons” được dùng trong ngữ cảnh trịnh trọng là dạng số nhiều mang sắc thái trịnh trọng hơn.
Có lúc chúng ta gặp từ “peoples”. Ngoài nghĩa là người, “people” còn được dùng để chỉ một dân tộc “nationality” – tất cả người của một quốc gia như: “the people of Vietnam”. Khi chúng ta nói về nhiều dân tộc khác nhau, chúng ta phải dùng từ “peoples”: Ví dụ: “the peoples of South America” (các dân tộc Nam Mỹ). Đây là cách dùng hơi khác và ít thông dụng của từ “peoples”.

9. Good – Well
“Good” là một tính từ với nghĩa tốt, giỏi. “Well” thường được coi là trạng từ của “good”. Bạn có thể gặp hai từ này rất nhiều lần rồi trong các bài hội thoại khi luyện nghe tiếng Anh online.
“Good” thường đi kèm với một số động từ “to be, to seem, to appear, to turn, to look…” và đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó “a good student, a good mark…”. Sử dụng tính từ này để miêu tả cái gì đó, hoặc ai đố; nói cách khác sử dụng “good” khi thể hiện ai đó hoặc cái gì đó như thế nào.
“Well” khi được coi là trạng từ của “good” thì thường đi kèm với các động từ thông thường, dùng để miêu tả việc ai đó, hoặc cái gì đó làm gì như thế nào.
Ví dụ:
Câu sai: She did the test good.
Câu đúng: She did the test well.
Tom is a good footballer.
She speaks English well.
He looks good in his new suit.
Ngoài ra “well” còn được coi là tính từ với nghĩa là “khỏe”.
Ví dụ:
How is she now? – She’s well.

10. Made of – Made from
“Made of”: làm bằng (vật liệu dùng để làm vật đó không thay đổi nhiều so với sản phẩm làm ra, nhìn vào sản phẩm thấy luôn được vật liệu làm ra nó).
“Made from”: làm từ (vật liệu dùng để làm vật đó đã được chế biến và không còn nhìn thấy vật liệu đó nữa).

Ví dụ: Khi muốn nói: “Cái bàn này làm bằng gỗ”.
– Ta nói: This table is made of wood.
– Không nói: This table is made from wood.

Nhưng khi muốn nói: “Bánh mì được làm từ lúa mì”.
– Ta nói: Bread is made from wheat.
– Không nói: Bread is made of wheat.

Trên đây là 10 lỗi sai cơ bản khi bạn bắt đầu nhập môn với ngữ pháp tiếng Anh, bạn nhớ chú ý nhé! Bên cạnh đó, để phát triển các k năng một cách toàn diện bạn hãy đọc sách hoặc luyện nghe tiếng Anh online thêm hằng ngày. Ngoài ra, nếu bạn muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình và đang băn khoăn không biết học tiếng Anh ở đâu tốt hãy đến với QTS – English.
QTS – English là chương trình học tiếng Anh với chất lượng hàng đầu, không chỉ giúp bạn học tiếng Anh căn bản cho người mới bắt đầu hiệu quả mà còn giúp bạn có thể học tiếng Anh trực tuyến với người nước ngoài 24/7, mọi lúc mọi nơi.
Cùng với tài nguyên học không giới hạn với hơn 10,000 bài học thuộc 54 chủ đề, QTS – English mang đến một môi trường giáo dục thật sự đa dạng, mang tính toàn cầu.
QTS – English chương trình học Tiếng Anh online thế hệ mới với giáo trình hiện đại, cùng đội ngũ giảng viên đại học bản xứ và các Tutor luôn giám sát, đôn đốc việc học sẽ giúp bạn cải thiện trình độ Anh văn của mình một cách tối ưu nhất.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhận thêm nhiều ưu đãi từ QTS ngay hôm nay.
Hotline: (028) 38 404 505
Địa Chỉ: 86 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
Liên hệ với chúng tôi tại đây: https://www.qts.edu.vn/contact/lien-he-40

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Kiến Thức Phổ Thông. Designed by OddThemes